SIRI PIDATO PERTANDINGAN

TEKNIK MENJAWAB SOALAN SPONTAN
Oleh Ruddy .Hams

Berikut adalah rangka Ucapan untuk menjawab soalan spontan. Format ini akan memberikan peluang kepada pengucap untuk memberikan penjelasan dan penerangan dengan lebih teratur,


Kerangka Ucapan Spontan
Keterangan
1.
Ucapan selamat
Menyampaikan ucapan selamat sebagai pembukaan bicara/ucapan
2.
Ulang tajuk
Pengucap perlu mengulang tajuk yang diberikan bertujuan untuk menjelaskan kembali kepada audien
3.
Isi kandungan
Isi ucapan bagi menjelaskan tajuk
4.
Rumusan jawapan
Pengucap perlu member rumusan dengan mempertahankan tajuk yang dibicarakan dengan jelas.

Pola jawapan bergantung kepada bentuk soalan yang diperoleh. Pengucap perlu jelas dengan kehendak soalan agar penjelasan yang diberikan tidak tersasar daripada pertanyaan. Terdapat 4 jenis pola jawapan yang sering diajukan semasa pertandingan iaitu :

POLA JAWAPAN
KETERANGAN
1.      Memberi penerangan
Meminta pengucap untuk member penerangan mengenai sesuatu tajuk.

Contoh :
Apakah itu Bahasa Melayu

2.      Memberi sebab/ penjelasan
Meminta pengucap untuk menghuraikan sebab atau penjelasan sesuatu tajuk.

Contoh :
Kenapa kita perlu memartabatkan Bahasa Melayu

3.      Memberi langkah
Meminta pengucap untuk memberikan langkah-langkah sesuatu tajuk yang diberikan.

Contoh:
Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memartabatkan Bahasa Melayu?

4.      Berkongsi pengalaman
Meminta pengucap untuk berkongsi pengalaman.

Contoh:
Apakah pengalaman anda dalam memartabatkan Bahasa Melayu?


No comments:

Post a Comment